tiistai 13. marraskuuta 2018

Ruokaryhmät ruokavaliossa - ravinnon monipuolisuudella on merkitystä

Ruokavaliomme koostuu erilaisista ruokaryhmistä, joihin kuuluvat liha ja lihatuotteet, kala, kananmunat, kasvikset, marjat, hedelmät, viljavalmisteet ja maitovalmisteet sekä ravintorasvat. Nämä erilaiset ruokaryhmät muodostavat kokonaisuuden, josta jokaisella ryhmällä on oma paikkansa ja osuutensa erilaisten elimistölle välttämättömien ravintoaineiden tuojana. Siksi ruokavalion monipuolisuudesta on tärkeää pitää huolta. Ei ole aivan samantekevää millaisia valintoja lautaselleen tekee, koska eri tuotteiden ja ruokaryhmien energiapitoisuudet sekä niiden sisältämät ravitsemukselliset tekijät vaihtelevat.Erilaiset dieetit ja esimerkiksi viljojen tai maitovalmisteiden käytössä tapahtuvat yllättävät muutokset ja kyseisten tuotteiden välttäminen sekä sekaruokavaliosta kasvisruokavalioon siirtyminen aiheuttavat heti muutoksia ravitsemuksessa. Eri ruokaryhmät täydentävät toisiaan ja siksi kokonaisuudella on suurempi merkitys kuin yksittäisillä tuotteilla. On kuitenkin syytä muistaa, että elintarvikkeiden sekä kokonaisten ruokaryhmien karsiminen vaikuttaa suoraan tiettyjen avainravintoaineiden (hiilarit, proteiinit, rasvat, vitamiinit ja kivennäisaineet) saantiin ja edellyttää näin ollen jonkin toisen ruokaryhmän painottamista enemmän ruokavaliossa ja joskus myös lisäravinteiden käyttöä ravintoaineiden saannin turvaamiseksi. Päivittäisestä ruokavaliosta jonkin elintarvikkeen tai ruokaryhmän pelkkä poistaminen voi köyhdyttää ruokavaliota merkittävästi. Pidemmällä aikavälillä tämä voi aiheuttaa myös puutoksia, joka taas voi näkyä sairastumisina tai kehon toiminnan heikkenemisenä, jos korvaavista tuotteista tai valmisteista ei muista pitää huolta tai ole tietoinen siitä, millaista osaa poistettu valmiste/ravinnon osa tavallisesti omassa ravitsemuksessasi näyttelee. Ruokavaliosta jonkin osan poistaminen edellyttääkin usein poistetun osan korvaamista tarpeen mukaan toisella ruokaryhmällä tai muilla elintarvikkeilla, riittävän ravintoaineiden saannin turvaamiseksi ja ongelmien syntymisen ennaltaehkäisemiseksi.
Esimerkiksi yleisesti suomalaisessa ruokavaliossa viljavalmisteet toimivat pääasiallisena hiilihydraattien, raudan ja kuitujen lähteenä. Maitovalmisteiden riittävä nauttiminen päivittäin taas turvaan riittävän kalsiuminsaannin. Sekasyöjän ruokavaliossa liha ja lihavalmisteet turvaavat riittävän proteiiniensaannin. Elimistölle välttämättömien rasvahappojen saantia taas edistää monipuolinen ja riittävä ravintorasvojen hyödyntäminen ruokavaliossa. Erilaiset marjat, kasvikset ja hedelmät taas sisältävät vaihtelevissa määrin erilaisia vitamiineja ja kivennäisaineita. Kasvisruokailijan on syytä muistaa käyttää b12 vitamiinilisää ja myös muiden lisäravinteiden käyttöä on syytä tarkastella. Lihan ja lihavalmisteiden käyttöä rajoittavan tulisi miettiä, millä turvaa riittävän ja monipuolisen proteiininsaannin esimerkiksi kasvisperäisillä tuotteilla tai maitotuotteilla. Viljavalmisteita karsivan ja etenkin urheilijan olisi hyvä mietiä millä turvaa riittävän energiansaannin ja etenkin tämän puuttuvan yleisimmän hiilihydraatin lähteen.

Yhden ruokaryhmän poistaminen ei vielä suoranaisesti aiheuta ongelmia, jos korvaavista tuotteista pitää huolta. Mutta jos ruokaryhmiä poistetaan useampia kerralla ja omaa ruokaympyrää rajoitetaan merkittävästi syntyy enemmän haasteita, jotta ihmiskehon vaadittavat ravintoainetarpeet voidaan turvata. Henkilön, joka rajoittaa omaa ravitsemustaan poistamalla siitä kokonaisia ruokaryhmiä, esimerkiksi vilja- ja maitovalmisteet, on siis tiedostettava ruokaryhmän merkitys omaan ravitsemukseensa ja ravintoaineiden saantiin ja tätä kautta pohdittava, millä asioilla voi turvata ruokailunsa monipuolisuuden ja terveellisyyden jatkossa. Yleisestikin on suositeltavaa pyrkiä aina siihen, että korvaa eikä ainoastaan poista tuotteita.

Lisään tähän loppuun vielä omalta kohdaltani, että en siis tarkoita etteikö viljattoman tai maidottoman tai esimerkiksi kasvisruokavalion toteuttaminen olisi hyvä juttu. Asioilla on omat puolensa ja itsekin olen kokeillut viljatonta ja maidotonta ruokavaliota. Joillekin se sopii ja kun korvaavista valmisteista/tuotteista ja näin ollen myös niistä avainravintosineiden saannista on pidetty huolta, ei ongelmaa useinkaan ole. Halusin kuitenkin tuoda tämän ruokaryhmä näkemyksen esiin, jotta ihmiset enemmän ymmärtäisivät ja hahmottaisivat, mikä merkitys niillä on ravitsemuksessamme. Ylipäänsä ennen kuin hypätään erilaisten ruokatrendien mukaan on ravitsemuksellista puolta myös syytä pohtia ja miettiä.Lähteinä ja taustana kirjoituksessa käytetty seuraavia teoksia:
Helldán A, Raulio S, Kosola M, ym. Finravinto 2012 -tutkimus. THL Raportti 16/2013. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2013.
Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Terveyttä ruoasta – Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. Helsinki: Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2014.
Voutilainen E, Fogelholm M Mutanen M. Ravitsemustaito. Helsinki: SanomaPro 2015.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti